CDN For Website (WAF) là gì ?

CDN For Website (WAF) là một sản phẩm của FWCloud.co, được phát triển từ vFirewall Engine để khai thác, xử lý trên tầng ứng dụng Layer 7 cho website cao cấp.

Kế thừa ưu thế vượt trội của vFirewall Engine,  CDN For Website (WAF)  bổ sung thêm các quy tắc chuẩn mực của Open Web Application Security Project (OWASPgiúp thu thập, phân tích, đánh giá các hành vi bất thường được cập nhật theo thời gian thực, Đảm bảo đưa ra các quy tắc ứng xử phù hợp loại bỏ và giảm thiểu tối đa các lỗi xuất phát từ ứng dụng và mã nguồn website.

Tính Năng

Cơ Chế Hoạt Động

  • Quản trị tập trung
  • Đảm bảo an toàn cho web applications
  • Tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn
  • Hỗ trợ nhiều tính năng mở rộng
  • Hoạt động và bảo vệ Layer 7 trong mô hình OSI, chống các cuộc tấn công hướng tới
  • Phân tích, lọc, kiểm duyệt, thậm chí sửa đổi header body và request body, response body, …
  • Kiểm soát cookies, Fake port, Fake Comment, Fake Component, …
  • Đưa ra phương thức phòng vệ chống lại các hoạt động khai thác lỗ hổng, tấn công đánh cắp dữ liệu hay tấn công từ chối dịch vụ,…
  • Phân tích yêu cầu và cảnh báo ngay khi có một hoạt động đáng nghi nào đó trên hệ thống.
  • Tăng khả năng hiển thị của lưu lượng website

Bảng Giá